CHARCOAL DRAWINGS

Kolteckningar på tjockt kvalitativt akvarellpapper. Kolteckning har alltid utgjort en del av min skissprocess, då materialet snabbt ger liv till nya idéer. Teckningarna är fixerade med spray, och kan fästas direkt på vägg eller ramas in.  // Charcoal drawings drawn on thick qualitative aquarelle paper. Charcoal drawing has always formed a part of my sketching process, as the material gives life to new ideas very quickly. These drawings ar fixed with drawing's spray, and can be put up on the wall as they are, or be framed.