Rosenkäror kolteckning / Kosmeya flowers charcoal drawing

Kolteckning på tjockt kvalitativt akvarellpapper. Konstverket är en teckning av rosenskäror. Teckningen är fixerad med spray för att inte lämna märken. Kan fästas direkt på väggen eller ramas in. // This charcoal drawing is drawn on thick qualitative aquarelle paper. The motive shows kosmeya flowers. The drawing is fixed with spray and does not leave marks.

Storlek / size: 150 x 140 cm.
Teknik / technique: kolteckning på papper / charcoal drawing on aquarelle paper.
Original / Original work.

5 000,00 kr